Náš tím

Ing. Milan Chovan – audítor, daňový poradca, súdny znalec

JUDr. Ing. Alžbeta Kováčiková – právnička, daňová poradkyňa

Ing. Richard Hulík, PhD.  – špecialista na audity a účtovníctvo

Ing. Eduard Oláh – daňový poradca

Milan Chovan ml., MSc. – odborný pracovník

Mária Šášiková – asistentka