Vykonávanie auditov

Audit predstavuje v súčasnosti nevyhnutnú súčasť podnikateľského života mnohých podnikov. Predstavuje zhodnotenie kvality a dôveryhodnosti informácií dôležitých pre manažment, ale aj vonkajšie okolie. Kvalitné audítorské služby reagujú na dynamicky sa meniace podmienky spôsobené aplikáciou medzinárodných štandardov. Naša spoločnosť okrem štandardných audítorských postupov venuje pri výkone auditu zvýšenú pozornosť aj špecifikám podnikania a ekonomického prostredia konkrétneho subjektu. Považujeme za samozrejmé poskytovať naše služby čo najefektívnejšie a preto popri individuálnom prístupe využívame aj dostupné prostriedky informačnej techniky

Napíšte nám

Kontaktný formulár